Bão hòa mạch từ TI (CT) và xây dựng đường cong từ hóa

       Ngoài những thông số quan trọng như tỷ số biến đổi, sai số, cấp chính xác và phụ tải của máy biến dòng thì ta không thể không nhắc đến đặc tính bão hòa mạch từ TI và ý nghĩa đường cong từ hóa. Sau đây ta sẽ đi phân tích vấn đề này:

Bão hòa mạch từ TI (CT) là gì?

  • Là trạng thái dòng thứ cấp của TI không còn tăng tuyến tính với dòng sơ cấp hay tỷ số của  nó.
  • Nguyên nhân cơ bản của bão hòa mạch từ: Dòng sơ cấp của TI tăng quá cao so với giá trị thiết kế.
  • Khi máy biến dòng bão hòa từ dẫn đến sai số ảnh hưởng tới đo lường và bảo vệ rơle.

Xác định điểm bão hòa trên đường cong từ hóa.

  • Bước 1: Đấu nối sơ đồ thí nghiệm theo hình 1. Đặt điện áp và cuộn thứ cấp của TI, phía sơ cấp để hở mạch.

                            Sơ đồ thí nghiệm đường cong từ hóa

 Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm đường cong từ hóa 

  • Bước 2: Tăng dần dần  giá trị điện áp của nguồn cung cấp, đọc một chuỗi kết quả các phép đo đồng thời trên Amperemet, Voltmet. Ban đầu điện áp và dòng điện tăng tuyến tính. Tiếp tục tăng điện áp ta sẽ tìm thấy một điểm mà tại đó điện áp tăng 10% nhưng dòng điện tăng quá 50%. Điểm này chính là điểm bão hòa mạch từ (hình 2).

Điểm bão hòa và đường cong từ hóa

Hình 2: Điểm bão hòa và đường cong từ hóa

  • Bước 3: Giảm dần giá trị điện áp của nguồn cung cấp về không và cắt điện.

     >> Biết được bão hòa mạch từ TI xảy ra khi nào, đường cong từ hóa của TI cao hay thấp giúp ta biết được loại TI dùng cho đo lường hay bảo vệ. Khi đó hệ thống điện sẽ làm việc tin cậy và ổn định.

Bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận