Biến điện áp TU 110 kV phải nối đất cuộn thứ cấp?

     Điện áp của các phần tử trong hệ thống điện thường có trị số rất lớn, không thể đưa trực tiếp vào dụng cụ đo lường hay bảo vệ, vì vậy với cấp điện áp cao 110 kV người ta sẽ dùng biến điện áp 110 kV  hạ thấp điện áp xuống rồi lấy tín hiệu từ cuộn thứ cấp nối đất.

     Ý nghĩa nối đất cuộn thứ cấp biến điện áp TU 110 kV

  • Máy biến điện áp kiểu tụ dùng bộ phân áp bằng tụ C1, C2 lấy một phần điện áp cao đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp trung gian. Do hiện tượng cảm ứng điện từ phía thứ cấp sẽ sinh ra một điện áp thích hợp.

Nối đất cuộn thứ cấp máy biến điện áp 110 kV

Hình 1: Nối đất cuộn thứ cấp máy biến điện áp 110 kV

  • Phía thứ cấp của biến điện áp sẽ có các cuộn dùng cho đo lường hay bảo vệ hoặc cả hai, song một đầu phải nối đất để có điện áp pha so với đất (Hình 1).

Bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận