Dòng điện và điện áp trong mạng 3 pha trung tính cách ly

      Trong vận hành hệ thống điện ta sẽ thấy những mạng điện có điểm trung tính nối đất trực tiếp, nối đất qua cuộn dập hồ quang hay trung tính cách ly. Mỗi phương thức nối đất trong vận hành sẽ có ưu và nhược điểm riêng, sau đây ta đi phân tích về mạng điện 3 pha trung tính cách ly.

mạng điện trung tính cách ly

Mạng điện trung tính cách ly

Điện áp và dòng điện của mạng điện trung tính cách ly

Khi làm việc bình thường

Kết quả:  Tạo thành một hệ thống các véc tơ dòng điện và điện áp đối xứng

Khi chạm đất 1 pha

VD: Pha C bị chạm đất

Đồ thị véc tơ khi chạm đất với mạng trung tính cách ly

Đồ thị véc tơ mạng trung tính cách ly khi chạm đất pha C

Khi pha C chạm đất, điện áp UC = 0, điện áp các pha còn lại sẽ dâng lên bằng điện áp dây theo biểu thức:

dien-ap-khi-cham-dat-trung-tinh-cach-dien

Dòng điện dung các pha: Do điện áp 2 pha không chạm đất dâng lên bằng điện áp dây suy ra: 

dong-dien-dung-pha-khong-cham-dat

dien-ap-dong-dien-khi-cham-dat

Dòng điện dung pha chạm đất: 

Điện áp dây sau khi chạm đất: 

Điện áp tại điểm trung tính: 

                                  

Kết luận về mạng điện 3 pha trung tính cách ly khi xảy ra chạm đất 1 pha: 

  • Điện áp pha chạm đất = 0
  • Điện áp 2 pha còn lại tăng lên bằng điện áp dây
  • Điện áp dây không đổi
  • Điện áp trung tính tăng lên bằng điện áp pha
  • Dòng điện dung cảu các pha không chạm đất tăng lên căn 3 lần
  • Dòng điện dung tại chỗ chạm đất = 3 lần dòng dung khi bình thường

>> Các thiết bị có thể làm việc bình thường trong mạng trung tính cách ly.

       -  Với mạng điện 6kV: IC ≤ 30A    t ≤ 2h

       -  Với mạng điện 10kV: IC ≤ 30A    t ≤ 1h

       -  Với mạng điện 35kV: IC ≤ 10A    t ≤ 1h

Chú ý: Khi Ic lớn có thể:

       -  Chọc thủng cách điện giữa các pha

       -  Gây quá điện áp

       >> Cần giảm Ic bằng cuộn dập hồ quang

       -  Mặt khác với mạng trung tính cách ly các thiết bị phải được chế tạo với điện áp dây và cách điện điểm trung tính phải thiết kế với điện áp pha.

Bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận