Lưới điện

Sứ cách điện | Sứ treo

Điện áp tăng đồng nghĩa với việc kích thước, khối lượng sứ đỡ tăng theo dẫn đến cồng kềnh, lắp đặt khó khăn > không kinh tế. Khắc phục điều này, người...