Máy biến điện áp

Máy biến điện áp | VT, TU, BU

-Điện áp của các phần tử trong hệ thống điện thường có trị số rất lớn, không thể đưa trực tiếp vào thiết bị đo lường, bảo vệ và các thiết bị...