Nối đất làm việc trong hệ thống điện

Như chúng ta đã biết trong hệ thống điện có 3 loại nối đất:

  • Nối đất an toàn: Đảm bảo an toàn cho người vận hành khi xảy ra hiện tượng chạm chập, rò điện ra vỏ.

Nối đất an toàn

Nối đất an toàn

  • Nối đất chống sét: Bảo vệ thiết bị điện dưới tác động của điện áp xung.

Nối đất chống sét

Nối đất chống sét

  • Nối đất làm việc: Nó sẽ có tác dụng ra sao? liệu không nối đất làm việc có xảy ra sự cố gì không?

Sau đây ta đi phân tích vấn đề này:

Mục đích, ý nghĩa của nối đất làm việc

  • Đúng như tên gọi: Trong điều kiện làm việc bình thường hay chế độ vận hành, thiết bị hoặc một phần của thiết bị phải nối đất.

  • VD: Nối đất làm việc máy biến điện áp, máy biến áp, mạng điện trung tính nối đất...

Phân tích nối đất làm việc 

  • Với máy biến điện áp (TU): Chế độ làm việc của nó bắt buộc phải nối đất nhất thứ. Bởi nếu không hay vô tình quên thì điện áp cuộn dây dâng lên bằng điện áp dây dẫn đến phá hỏng cách điện, nổ TU.

Nối đất làm việc máy biến điện áp

Nối đất làm việc máy biến điện áp

  • Với mạng điện cao áp hay siêu cao áp như 220kV, 500kV người ta sẽ nối đất trung tính,

  • Với máy biến áp xuống 0,4 kV thì phía hạ luôn nối đất pha n để lấy điện 220V dùng cho sinh hoạt của mỗi gia đình, còn với máy biến áp 110 kV thì tùy từng chế độ vận hành trung tính có thể nối đất hay không.

Nối đất làm việc máy biến áp

Nối đất làm việc máy biến áp

Bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận