Tác dụng phân pha trên đường dây truyền tải 500 kV

    Đường dây truyền tải là những đường dây cao áp, siêu cao áp có chiều dài lớn. Để tải điện đi xa ngoài việc phải dùng các máy tăng áp để nâng điện áp thì ta còn phải phân pha trên đường dây cao áp, đặc biệt là đường dây 500kV trên mỗi mạch có 4 dây phân pha được cố định bằng khung định vị. Vậy tác dụng của phân pha là gì?

phân pha đường dây 500kV

Phân pha trên đường dây 500kV

    Với các đường dây siêu cao áp, hiện tượng phóng điện vầng quang thường xuyên xảy ra và kèm theo những tiêu cực mà nó mang lại, do đó:

Phân pha đường dây để giảm tổn thất vầng quang

    Khái niệm phóng điện vầng quang: Là phóng điện tự duy trì, đặc trưng cho phóng điện trong trường không đều.

    Điều kiện: Ở điện áp cao cường độ điện trường trên bề mặt dây dẫn đủ lớn > ion hóa không khí xung quanh > phóng điện vầng quang.

    Tác hại vầng quang:

        - Gây nhiễu loạn thông tin vô tuyến.

        - Tổn thất điện năng

    Cường độ điện trường trên bề mặt dây dẫn:

        - Xét đường dây bán kính ro, cách đất một đoạn h.

cường độ điện trường trên dây dẫn

    Để giảm Edd phải tăng ro

        - Nếu dùng dây rỗng > độ bền của dây sẽ kém đi.

      - Tăng tiết diện dây dẫn để thỏa mãn điều kiện vầng quang thì cấp điện áp càng cao chẳng hạn đường dây 500kV > tiết diện dây rất lớn > gây tốn kém, không khả thi.

       - Khi đó ta phải phân pha dây dẫn, chẳng hạn đường dây 500kV trên mỗi mạch có 4 dây phân pha. Khi đó dây phân pha có đường kính tăng > điện trường trên bề mặt dây phân pha nhỏ đi > tránh được vầng quang xuất hiện.

Phân pha đường dây để tăng khả năng truyền tải công suất, giảm tổn thất.

    Công suất truyền tải trên mỗi đường dây được tính theo công thức:
          P = (U1*U2)/Z*sin(U1^U2)
          Trong đó:
                    - U1 : điện áp tại đầu đường dây
                    - U2 : điện áp tại cuối đường dây
                    - Z   : tổng trở của đường dây
                    - (U1^U2) là góc lệch pha giữ U1, U2

    Phân pha làm cho thành phần điện kháng nhỏ đi > P tăng > tăng khả năng truyền tải công suất.

tổn thất công suất

    Đồng thời giảm tổn thất công suất

    Song việc phân pha trên đường dây 500kV làm cho thành phần dung tăng lên rất lớn > bơm công suất phản kháng Q vào đường dây > gây quá điện áp.

    >> Tác dụng của khung định vị trên đường dây 500kV xem thêm tại đây

    >> Tăng áp cuối đường dây khi hở mạch xem thêm tại đây

Bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận