Tại sao phải nâng cao điện áp để truyền tải điện năng đi xa?

    Để dẫn điện từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cần phải có đường dây tải điện. Do khoảng cách đến phụ tải điện là rất lớn nên vấn đề cần được giải quyết là truyền tải điện năng đi xa sao cho kinh tế nhất.

truyen tai dien nang di xa

Nguyên nhân chính phải nâng điện áp để truyền tải điện năng

    Công suất truyền tải trên mỗi đường dây được tính theo công thức:
          P = (U1*U2)/Z*sin(U1^U2)
          Trong đó:
                    - U1 : điện áp tại đầu đường dây
                    - U2 : điện áp tại cuối đường dây
                    - Z : tổng trở của đường dây
                    - (U1^U2) là góc lệch pha giữ U1, U2
          Do đó: sin(U1^U2) =1 >> Pmax = (U1*U2)/Z. Để nâng cao Pmax thì chỉ có cách tăng U (dùng điện áp cao) hoặc giảm Z (phân pha dây dẫn, dùng các thiết bị bù,..)

Giảm tổn thất điện năng truyền tải

    Công thức tính tổn thất điện năng: ΔA = R.I2.t

    Từ công thức trên ta thấy: Muốn giảm tổn thất điện năng ta phải giảm R, I

    TH1: Giảm R tức ta phải tăng tiết diện dây dẫn > tốn kém, không khả thi.

    TH2: Giảm I: Với cùng một công suất truyền tải, U càng cao thì I chạy trên đường dây càng nhỏ (S=UI). Thực tế phương pháp nâng cao điện áp để truyền tải thường được sử dụng. Trong hệ thống điện người ta dùng máy biến áp để nâng dần điện áp truyền tải từ nhà máy sau đó qua mấy lần giảm áp để cung cấp điện cho phụ tải.

Bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận